«Муъминун» сура, 118-аят

«Рабби-гъфир ва-рхIам ва анта хайру-ррахIимин» («Муъминун» сура, 118-аят).

«Я Рабби, гъил къачу ва регьим ая, Вун виридалайни Регьимлуди я».

Лезгинский исламский просветительский портал