Играми Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), суннадал чан хкун

Хъунин суннаяр
 
1. «Бисмиллягьи-ррахмани-ррахим» лугьун.
 
2. ЭрчIи гъиливди хъун, Пайгъамбарди (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), лагьана:
«Я гада, лагь - Аллагьдин тIварцIелди ва эрчIи гъилелди неъ...». 
 
3. Са хупI авуналди вири яд хъун лазим туш, сифте пуд хупI ийидайла, гьар са авурдалай кьулухъ яд авай къаб сививай къакъудна нефес къачуна кIанда. Пайгъамбарди (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), хъвадайла пуд сеферда нефес къачудай. 
 
4. Ацукьна хъун. «Къуй квекай гьич садани кIвачел акъвазна хъун тавурай» (Муслима).
 
5. «Альгьамдулиллагь» лугьун. Гьадисда лагьанва: «Гьакъикъатдани, са затI тIуьрдалай кьулухъ, Аллагьдиз шукур гъайи касдилай Ам рази жеда» (Муслим).
 
И суннаяр хвейитIа, са йикъан къене мусурманди къадав агакьна хъунин суннаяр кьилиз акъудда.
 
Лезгинский исламский просветительский портал