Имам Нававиди гъайи яхцIур гьадис

1-гьадис


[ عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه]

رواه إماما المحدثين : أبو عبدالله محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري : في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة

 

Абу Хафс Умар ибн  аль-Хаттаб (Аллагь рази хьуй) ахъайна хьи:

Заз ван хьана Пайгьамбарди (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал)  эхтилатзавайвал:

"Гьакъикъатда амалар ниятриз килигна гьисабзава я ва гьар садаз вичин ниятдиз килигна гуда. ГьакI тирвиляй Аллагь ва Адан Пайгъамбар патал гьижре авурбурун (куьч хьун) гьижре Аллагь ва Пайгъамбар патал жеда. Амма дуьнья ва я дишегьли (адал эвленмиш хьун) патал гьижре авурбурун гьижре, вуч патал авунватIа, гьам патал жеда".

   (Бухари ва Муслим)

Скачать книгу 

Лезгинский исламский просветительский портал