Пак гьадисайрай къачунвай насигьатрин кIватIал

2-лагьай  насигьат

Виридалайни Виниз тир Аллагьди лугьузва:

«Куьн ва амай вири затIар За яратмишуни Зун Сад тирди субутарзава ва тестикьарзава. Вири затIар халкь ийидайла, Заз куьмекчи хьанач. Мугьаммад (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал)  Зи лукIва илчи я. За квез кхьенвайдал вуж рази туштIа, Зи имтигьанар ни кьабулзавачтIа, Зи регьимдиз ни чухсагъул лугьузвачтIа ва За гайидал вуж рази туштIа, къуй ада маса аллагьдиз къулугъ авурай, эгер ам Заз а краррай барабар ятIа.

И дуьньядин уьмуьрдин татугайвилерал вуж сефил ятIа, ам Залай нарази тирдай я. Кьилел къвезвай балайрилай вуж нарази ятIа, ам Залай арза ийизвайди хьиз я. Вуж девлетудан патав фена, адан вилик, хазинадиз килигна вич алчахарайтIа, адан имандин пудай кьве пай квахьда.

Вуж, мукьвади кьейила, умундаказ муьтIуьгъ жезвачтIа (мет-кьил гатаз, чIарар чухваз ва икI мад аватIа), ни вичиз сабур, теселли гузвачтIа, ам, жида (яракь) къачуна, Захъ галаз дяведиз экъечIзавайдаз ухшар я.

Сурал экъечIнавай набататдилай хел ни хайитIа[1], ам Зи Кябедин варар вичин гъилералди чукIурайдаз ухшар я.

Ни недай суьрсет къазанмишзавай жуьредиз (гьалалдиз ва я гьарамдиз) фикир гузвачтIа, ада, За вич гьи варарай Жегьеннемдиз ракъурдатIани, фикир ийизвач.

Ни диндин къанунри истемишзавайвал хъсанвилер артухарзавачтIа, ада вич еке харжара твада, адаз чIехи зарарарни зиянар жеда. Ни и кIвалах кьиле тухузватIа, ада еке багъишар къачуда, адаз кьиникьикайни менфят хкатда.

Вичихъ авай чирвилериз килигна вич дуьз тухузвайдаз Виридалайни Виниз тир Аллагьди вичиз хабарни авачир чирвилер гуда.

Ни вич умудрив секинарзавайтIа, адан крар рикIин сидкьидинбур жедач».

 


[1] Сурал экъечIзавай гьар са набататди «тасбигь» (Аллагь рикIел гъун, Адаз ибадат авун) ийизва. Иниз килигна сурал  экъечIнавай набататар хун гунагь я.

Скачать книгу

Лезгинский исламский просветительский портал