Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), уьмуьрдай итижлу малуматар

Кьвед лагьай сеферда Шамдиз фин.

Эвленмиш хьун Гьа икI, намуслувилини гзаф гьахълувили Мугьаммадан (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), тIвар неинки Меккеда, гьакIни къецепатани кваз машгьур авуна. А вахтунда ихьтин ерияр авай инсанар текбир гьалтдай. Къурейшитрин тухумдай тир Хадижа тIвар алай машгьур ва девлетлу са дишегьли алишверишдин крарал машгъул тир. И карда адахъ еке агалкьунарни авай. Мугьаммадан (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), гьахълувиликайни намусувиликай ван хьайи а дишегьлиди адан патав вичин Майсара тIвар алай къаравуш ракъурна ва Мугьаммадаз (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), Шамдиз тухузвай алишверишдин карвандин кьиле акъвазун теклифна. 

Мугьаммад (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), теклифдихъ галаз рази хьана ва Шамдиз рекье гьатна. Анай абур садрани тахьай хьтин чIехи къазанжи гваз хтана. Майсара Мугьамадан (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), къанажагълувилел, гьахълувилел, мергьяматлувилел тажуб хьанвай, вири и ерийрикай ада Хадижадиз суьгьбетна. Карван къаршиламишиз экъечIайла, Хадижадиз Мугьаммад (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), кьве малаикди ракъинин чимивиликай хвенвайвал акуна ва вичиз акур кардикай ада мягьтелвилелди Майсарадиз ачухна. Майсаради вичизни Мугьаммадакай (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), рекье акур кьван аламатар ахъайна. Идалай гуьгъуьниз Хадижади икI фикирна: «Эгер пайгъамбар яз ракъурнавай инсан аватIа, ам – Мугьаммад (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), я». Хадижадиз Мугьаммад (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), кIан хьана. Ада Нафиса бинт Маиба тIвар алай дишегьлидиз вичин патав эверна ва рикIевай гьиссерикай ачухна. Нафиса Мугьаммадан (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), патав фена, адавай эвленмиш жедай вахт тушни, ниятар авачни лагьана хабар кьуна, Мугьамада (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), адаз, эвленмиш жедай фикир ава, амма такьатар авач лагьана жаваб хгана. Ахпа Нафисади адавай Хадижадал эвленмиш жез кIанзавани лагьана, хабар кьуна. Мугьаммад e и теклифдал рази хьана ва Хадижадик лишан кутун патал вичин имийривай адан кIвализ фин тIалабна. Гьа икI, абур эвленмиш хьана. Мугьаммадан (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), а чIавуз – 25, ва Хадижадинни 40 йис тир. И делилди Мугьаммад (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), дишегьлийрал рикI алай, къизмишвал авай кас тир лугьудай фитнеяр вири инкарзава. Ахьтин фитнеяр акъудзавай ксариз Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), тарихдикай хабар авайди туш ва абурун акьулдин кьатIун къайдадик квайди туш.

Веревирд:

Сад лагьайди, эг

ер Мугьаммад (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), къизмишвал аваз дишегьлийрал рикI алай кас тиртIа, ада Меккеда «муьгьуьббатдин» вири шартIар авай а вахтунда, вичин уьмуьр акьван камаллувилелди тухудачир ва 25 йисан яшда аваз ам 40 йисан яшда авай хендедадал садрани эвленмиш жедачир. Хадижа рагьметдиз фидалди Мугьаммад (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), адахъ галаз яшамиш хьана. Ам садрани нефсинин есирда хьайи кас туш. Ада Хадижа рагьметдиз фидалди маса дишегьлийрикай фикирни авунач. Къейд ийин хьи, Пайгъамбардихъ (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), хьайи кьван папарикай тек са Айиша руш (яни рушвал гумай) тир, амайбур вири хендедаяр, итимривай къакъатнавай дишегьлияр тир. Рази хьухь, имни Пайгъамбар (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), вичин нефсинин есирда тахьайдан гьакъиндай хабар гузвай делил я. И делилри Пайгъамбардикай (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), акъуднавай фитнеяр бине авачирбур тирдини тестикьарзава. Пайгъамбар (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), эвленмиш хьунин гьакъикъат инсанрин рикIер ахтармишзавай терезар хьиз я: иман кIеви мусурман и кардин гъавурда лазим къайдада акьада ва Пайгъамбар (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), гьихьтин вини дережадин, ниятар михьи кас тиртIа ада аннамишда, гьа и къайда а инсандин иман авайдалайни кIеви ва Пайгъамбардихъ (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), авай муьгьуьббат генани артух жеда. Пайгъамбардик (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), нукьсанар кутаз алахъзавай инсан лагьайтIа, югъкъандавай ягъалмишвилин деринра гьатда ва гьа и къайда ада вич жегьеннемдин цIуз мукьва ийида. Эгер Пайгъамбар (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), маса дишегьлийрал эвленмиш хьунин кардикай рахаз хьайитIа ва адан папарин кьадар гзаф тирдини фикирда кьуртIа, гьатта гьа и делилрайни чаз Пайгъамбар (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), дишегьлийрин темягькар хьиз раиж жезвач. Са кардиз фикир гунн: Хадижа рагьметдиз фейидалай кьулухъ, Айишадал эвленмиш хьайила Пайгъамбардин 50 (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), йис тир, чаз чизвайвал, им инсандихъ къизмиш гьиссер амукьдай яшар туш. Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), гьар са эвленмиш хьуна са камал ава. А камалдин мана вуч ятIа чир хьайи мусурманрин иман генани кIеви жезва, кафиррин ягъалмишвал лагьайтIа а делилди генани деринра твазва. Мугьаммадахъ (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), гзаф папар хьун кафирри «зайиф чка» яз гьисабзава ва гьа и къайда, адан камал вуч ятIа ахтармиш тавуна, абуру Исламдиз чпин патай такIанвал артухариз алахъзава. Я Аллагь, чи вилерин экв тир Мугьаммадал (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), Вуна халкь авур шейэрин кьадардиз барабар тир саламар, салаватар ракъура ва Мугьаммадаз (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), а саламар гьикьван вахтунда герек ятIа, гьакьван вахтунда абур адал агакьара. Амин!

Лезгинский исламский просветительский портал