Сура аль каусар

25.06.2018 0 Автор admin

Сура «Аль-Каусар» («Изобилие»)

Қиямет уақиғасы болған кезде, (1)
Оның болуын өтірік деуші болмас. (2)
(Ол) төмендетеді, жоғарлатады. (3)
Сол уақытта жер тұтас сілкіндіріледі. (4)
Таулар мүлде үгітіледі. (5)
Ұшқан тозаңдай болады. (6)
Сол уақытта сендер үш бөлімге бөлінесіңдер; (7)
(Амал дәптері оңынан берілген) оңшылдар, нендей жақсы ол оңшылдар. (8)
(Амал дәптері солынан берілген) солшылдар, нендей жаман ол солшылдар. (9)
Озаттар алдынғы қатарда болады. (10)
Міне солар, Аллаға жақын болғандар. (11)
Жұмақта нығметке бөленеді; (12)
Бұрынғылардан көбірек. (13)
Соңғылардан азырақ.

сура аль каусар текст

(14)
Безенген тақтар үстінде. (15)
Олардың үстінде ерсілі-қарсылы отырады. (16)
Оларға өзгермес жастар айналып, қызмет етеді; (17)
Ағып жатқан арақтан толтырылған шелектер, құмандар және кәселерменен. (18)
Ол; бас ауыртпайды да, мас қылмайды. (19)
Қалаған жемістері бар. (20)
Көңілдері соққан құс еті бар. (21)
Бота көз хұрлар бар. (22)
Сақтаулы інжу сияқты. (23)
Бұл істеген амалдарының сыйлығы. (24)
Олар жаннатта бос не күнәлі сөз естімейді. (25)
Бірақ “Сәлем, сәлем” деген сөзді ғана естиді. (26)
Оңшылдар, ол оңшылдар нендей бақытты. (27)
Олар тікенсіз сидыр (ағаштары); (28)
Жемістері үсті-үстіне шоғырланған банан ағаштарының, (29)
Созылған көлеңкенің астында болады. (30)
Сарқырап аққан су бар. (31)
Мол жеміс бар; (32)
Ешбір түгеп, үзілмейтін, ешкім қорымайтын, (33)
Биік төсектерде болады. (34)
Расында хұр қыздарын жаңадан жаратамыз. (35)
Оларды ер көрмеген қыздар етіп, жаратамыз. (36)
Күйеуін сүйгіш құрдас болады. (37)
Бұл айтылғандар, оңшылдар үшін болады. (38)
Бір топ бұрынғылардан (39)
Бір топ соңғылардан.(40)
Солшылдар, сол солшылдар нендей сұмырай. (41)
Олар ыстық бу, қайнар суда болады. (42)
Қара түнек көлеңкеде болады. (43)
Салқын да емес, жайлы да емес. (44)
Өйткені олар, бұдан бұрын (дүниеде) тоң мойын әуесқорлар еді. (45)
Зор күнәда қасарысушы еді. (46)
“Өліп, топырақ және сүйектер болсақ та шын тірілеміз бе?”,- дейді. (47)
“Бұрынғы аталарымыз да тіріле ме?”,- (дейді). (48)
(Мұхаммед Ғ.С.): “Сөзсіз бұрынғылар да, соңғылар да.”,- де. (49)
“Әлбетте, мәлім күнде белгілі орынға жиналады” (де). (50)
Сосын сендер әй адасқан өтірікшілер! (51)
Әлбетте ағаштан, Заққұмнан жейсіңдер. (52)
Одан қарындарыңды толтырасыңдар. (53)
Оның үстіне қайнар судан ішесіңдер. (54)
Шөлдеген түйеше, сіміресіңдер. (55)
Міне олардың қиямет күнгі сыйлықтары. (56)
Сендерді Біз жараттық. Сонда неге мойындамайсыңдар? (57)
Сендер тамызған мәни суын көрдіңдер ме? (58)
Оны сендер жаратасыңдар ма? Немесе Біз жаратамыз ба? (59)
Біз араларыңда өлімді белгіледік. Бізден ешкім озалмайды. (60)
Сендердің бейнелеріңді өзгертіп, сендер білмегенді жарата аламыз. (61)
Расында бұрынғы жаратуды білесіңдер, ендеше түсінбейсіңдер ме? (62)
Ал енді еккендеріңді көрдіңде

Толкование суры «Аль-Каусар» («Каусар»)

Воимя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Мы даровали тебе Каусар .

Мы одарили тебя великими благами и щедрыми дарами, одним из которых является райская река Каусар. Мы также даровали тебе водоем, длина и ширина которого равны месячному пути.

Сура 108 «Аль-каусар»

Его воды белее молока и слаще меда. Вокруг него расставлены сосуды, которые своим числом и по своему блеску не уступают звездам на небе. Всякий, кому будет позволено отведать один глоток из этого водоема, никогда более не испытает жажды.

Затем Аллах повелел Своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, быть признательным за эти милости и сказал:

(2) Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай .

Всевышний особо выделил намаз и жертвоприношение, потому что именно они являются двумя самыми прекрасными и самыми важными обрядами поклонения и приближения к Аллаху. Совершая намаз, человек смиряется перед Господом душой и телом и целиком погружается в поклонение Ему. Принося жертву, человек приближается к Аллаху посредством своего отборного и ценного имущества. Он закалывает жертвенных животных, расходуя свое состояние ради Аллаха, вопреки тому, что человеческая душа любит богатство и не желает расставаться с ним.

(3) Воистину, твой ненавистник сам окажется бездетным.

Кто питает ненависть к Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, и пытается опорочить его и умалить его достоинство, тот непременно окажется в убытке. Его деяния будут тщетны, а добрая память о нем навсегда покинет сердца людей. Что же касается Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, то он сумел достичь подлинного совершенства, которого только может достичь Божье творение. И свидетельством этого являются добрая память о нем и многочисленность его сторонников и последователей.