Сура аз зуха

29.03.2018 0 Автор admin

Мегуфтанду мегӯянд: «Ба ҷӯйе, ки об рафтаву хушк шудааст, боз ҳатман рӯзе об хоҳад рафт».
Инчунин, изҳор медоштанду медоранд: «Аз бародари дур ҳамсояи наздик беҳтар аст».
Ва ҳам: «Хона нахар, ҳамсоя бихар».
Агарчи ин ҳама ҳақиқати собитшуда буданд ва дигар ниёз ба исбот надоштанд, аммо вақту замон барои таъкиду ҳушдору дарёфту шинохти ҷавҳари он ҳушдорамон медоданд, то лаҳзае аз хотирҳо зудуда нагарданд.
Оре, ба ҷуз ин, ба таъкиди бузургонамон шеваи душвортарини олам поси дӯстиву ошноиҳост. Аз гуфтаҳои онҳост, ки ҳама чизро то наёбанд, наҷӯянд, ба ҷуз дӯст, ки то наёбанд, наҷӯянд. Чунин таъкиду ҳушдорҳо ба суннату анъанаи нек табдил ёфтанд. Дар даврони навин ҳам ин мисраъҳо форам ба гӯш мерасиданду як ҷаҳон маъно доштанд:
То тавонӣ, дӯстонро гум макун,
Дӯстони меҳрубонро гум макун.
Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст,
Мушкилосонкун касонро гум макун.
Мисли ин аст, ки дӯстии халқҳои тоҷику ӯзбек азалист. Аз оғоз дар як сарзамин зистанд, чун ёру бародар ва шарики шодию ғамҳои ҳамдигар. Аз як ҷӯй об хӯрданд ва аз як дастархон нон. Ҳамдину ҳаммазҳаб буданду ҳастанд.

Нафиль намазы по ханафитскому мазхабу.

Ҳеҷ душмане дар тӯли асрҳо натавониста ин дӯстиро барҳам занад ва девори ҷудоиро дар миёни онҳо барафрозад. Ин чароғи афрӯхтаро ҳар кӣ ба нияти хомӯш сохтан агар пуф карда, худ сӯхта аст. Зулмот ба ҳеҷ сурат ҷойи нурро гирифта наметавонад.
Офтоби бахти ин ду миллат ҳамеша дар ҳоли партавафшонӣ будааст. Агар шабпаррае васлу ҳастии онро нахоста, равнақи офтоб ба ҳеҷ гоҳе ҳам накос­тааст.
Бар гузаштаи ин ду халқ, ин ду миллати куҳанбунёд, балки худ, чун менигарем, мебинем, ки бузургтарин, номвартарин шахсиятҳои адабию илмӣ бунёду таҳкурсии ин бино, бинои дӯстиро басе маҳкаму пур­устувор сохтаанд. Биноест, воқеан, ки аз обу боду борону офтоб газанд наёфтааст. Пирони хираде чун Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ ин ду халқи бузург­ро раҳнамунӣ кардаанду панду ҳикмат додаанд. Пешиниён ва имрӯзиёнро он ба навъе дарс аст, сабақи бузург мебошад. Дӯстии ин ҳар ду шахсиятро намунаи олии дӯстӣ дар ҷаҳон донистаанду хондаанд.
Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин маврид танҳо пири тариқат нест, балки ҳидоятгари дӯсти худ Алишер Навоӣ дар роҳи душвори адабиёти миллии ӯзбек мебошад.
Бар дӯстиву самимияти ин ҳар ду шахсияти бузургу комили ҷаҳонӣ на дар ин даврон ва на баъдҳо ҳеҷ кас андак шубҳае надошт ва имрӯз низ надорад. Бар марги пири худ нафаре мегиряду шеъри пурсӯз, марсияи ҷонгудоз мегӯяд, ки аз самими дил бар ӯ муҳаббат дошта ва дилбаста бошад:
Сарбаландони ҷаҳон дар таҳи наъшат шуда паст,
Ҳама гирёну кашон бори ту бо пушти дуто.
Ва ё:
Ба намозат, ки ҳазорон зи башар пайвастанд,
Сад ҳазорон зи малоик ба ҳаво саф бастанд.
Тухми меҳру дӯстӣ, шафқату бародариро ин ду адиби забардаст, устодони комил дар замири дилҳои халқҳои тоҷику ӯзбек кошта буданд. Ниҳолҳоеро ҳам, ки нишонда буданд, хуш бор оварданд ва низ ширину лазиз.
Шукр, баъдҳо низ ин ду халқ ниҳолҳои дӯстиро нишонданд ва заминҳои киштаро шодоб намуданд.
Ташрифи ҷавобии Президенти Ҷумҳурияти Тоҷикистон ба Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аз воқеаҳои бузурги таърихӣ ва фаромӯшношуданӣ гашт. Барҳақ, рушду густариши бештари муносибатҳои неки дӯс­тию ҳамсоягиро ҳар ду ҷониб чун ба дилу ҷон хостор мебошанд.

Абдулқодири РАҲИМ.

Шумораи бинандаҳо: 8

3 особенно ценных добровольных намаза

Сура 47. Мухаммад

Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного!

1. Кто Не уверовал в Аллаха

И уклонил с Его пути (других), —

Дела таких Он в тщету обратит.

2. А с тех, кто в Господа уверил и творит благое,

И верит в то, что Мухаммеду в откровении дано —

А это — истина от их Владыки, —

Сотрет Господь их прегрешенья

И добрым сделает их состоянье

(Деяний, тела и души).

3. Так будет потому, что нечестивые пошли за ложью,

А кто уверовал —

Последовал за истиной от их Владыки,

Так их самих Бог предлагает в притчи людям.

4. А потому, когда вы встретитесь с неверными в бою,

По шеям головы ссекайте,

Когда же проведете основное подавленье,

(Берите в плен их и) удерживайте крепко.

За этим: или благость (им явить, освобождая),

Или (за их свободу) выкуп (взять),

Пока война не сложит свое бремя.

Так (надлежит вам поступать)!

И если бы Аллах желал того,

Он Сам бы с них взыскал, (как должно),

Но (вам Он оставляет это),

Чтоб испытать одних другими.

А те, кто на пути Господнем был убит, —

Деянья тех не обратит Он в тщету.

5. Он их направит (в жизнь другую),

И добрым сделает их состоянье,

6. И в Рай введет,

Который дал им (в откровениях) узнать.

7. О вы, кто верует!

Коль вы поможете в Господнем (деле),

Тогда и Он поможет вам

И укрепит ваши стопы.

8. А те, кто не уверовал,

Пусть гибнут!

И обратятся тщетой их дела.

9. И это им за то,

Что откровения Господни ненавидят, —

Он сделает бесплодными дела их.

10. Ужель они не ездят по земле?

Не видят то, каков конец был тех,

Которые до них (грешили)?

Бог погубил их (всех).

Подобная же участь ждет неверных.

Полуденная молитва: когда и как правильно читать зухр-намаз

И это потому, что покровитель верных — Бог,

А у неверных покровителя не будет.

12. Поистине, того, кто в Господа уверил и творит благое,

Введет Господь в Сады, реками омовенны.

А те, которые отвергли Бога,

Сладятся и едят, как ест (голодный) скот.

Огонь — им (вечная) обитель.

13. И сколько городов Мы погубили,

Превосходящих мощью город твой,

Тебя обрекший на изгнанье,

И не было ни одного защитника у них.

14. Неужто тот, кто утвердился

На ясном (житии) от своего Владыки,

Сровни тому, кто обольщен

Греховностью своих деяний,

И тем, кто следует своим страстям?

15. Вот образная притча Рая,

Который был обещан правоверным:

В нем — реки из воды, что никогда не испытает порчи,

И реки молока, что не меняет вкус,

И реки из вина в усладу тем, кто пьет,

И реки меда, что очищен.

Для них там всякие плоды,

Прощение грехов от их Владыки.

(Сравнимы ль с ними будут) те,

Кто вечно в Огне (Ада) пребывает,

Кого поят кипящею водой,

Что разрывает внутренности их?

16. И среди них есть те, кто слушает тебя.

Но стоит им тебя покинуть,

Как они спрашивают тех, кто обладает знаньем:

«О чем это намедни говорил он?»

И это — те, сердца которых запечатал Бог,

И те, кто следует своим желаньям.

17. А в тех, кто правый путь избрал,

Бог увеличит правоту

И одарит их благочестьем.

18. Чего же дожидаться им — неужто того Часа,

Который к ним внезапно подойдет,

Ведь признаки его уже, поистине, пришли;

И вот когда он их настигнет,

К чему им будут увещанья?

19. Так знай: нет божества, кроме Аллаха!

Проси прощенья за свои грехи

И за грехи мужчин и женщин,

Которые уверили (в Него);

Известны Богу все движенья ваши (днем)

И место вашего покоя (ночью).

20. И те, кто в Господа уверил, говорят:

«О, если б сура снизошла,

(Зовущая к сражению за веру)!»

Но лишь нисходит сура ясного (значенья),

Где упомянуто сраженье,

Ты видишь, как те люди,

Сердца которых схвачены недугом,

Взирают на тебя таким же взором,

Как тот, кто в обморок впадает

При виде приближающейся смерти.

Но лучше было бы для них

21. Повиноваться

И речь пристойную вести.

Когда же дело окончательно решится,

Для них бы лучше было

Правдивыми с Аллахом быть.

22. А если будет власть дана вам,

То может ли (случиться так),

Что будете вы нечесть сеять на земле

И разорвете родственные связи?

23. И это — те, которых проклял Бог.

Лишил Он слуха их

И ослепил их взоры.

24. Что ж им не поразмыслить над Кораном?

Иль на сердцах у них затворы?

25. Но те, кто, повернув назад, отступниками стали

После того, как путь прямой открылся ясно им, —

Их подстрекает Сатана

И красит им (греховность их деяний).

26. И это — потому, что говорили они тем,

Кто ненависть питает к откровениям Аллаха:

«Мы будем вам повиноваться

В некотором деле».

Аллах же знает тайны их.

27. Но что же (будут они делать),

Когда их души ангелы возьмут на упокой

И будут их по лицам бить, и по хребтам?

28. И это — потому,

Что шли они за тем, что вызывало гнев Аллаха,

И было ненавистно им Его благоволенье —

За это их дела Он в тщету обратил.

29. Неужто те,

Сердца которых схвачены недугом,

Считают, что Господь не обнаружит их вражды?

30. И если б Мы того желали,

Мы б указали их тебе,

И ты бы узнавал их по особым знакам.

Но ты по тону их речей их распознаешь.

Аллах же знает их дела!

31. И Мы пошлем вам испытанья,

Чтобы узнать, которые из вас

Усердствуют в сражениях (за веру)

И терпеливо стойки (в них),

И испытаем сообщения о вас (на их правдивость).

32. Поистине, кто не уверовал в Аллаха

И уклонил с Его пути других,

И кто противится Его пророку

После того, как путь прямой открылся ясно им,

Не причинят Аллаху ни малейшего вреда,

Дела же их Он в тщету обратит.

ЗЗ. О вы, кто верует!

Аллаху повинуйтесь и Его пророку!

Не обращайте в тщету все ваши дела.

34. Кто не уверовал в Аллаха

И уклонил с Его пути других,

И умирает, не уверив, —

Тем не простит Аллах.

35. (Крепитесь) слабость подавляя,

И к примиренью не зовите,

Когда вам надлежит взять верх, —

Ведь с вами Бог,

И Он не даст пропасть

(Награде) за деянья ваши.

36. И жизнь в этом мире (суеты) —

Забава легкая да тщета.

Но если вы уверуете в Бога

И будете благочестивы,

Он даст награду вам,

И ничего из вашего добра не спросит.

37. А если бы у вас Он попросил его,

То в вас бы возыграла скупость,

И (тем) Он вызвал бы у вас вражду и злобу.

38. И помните, что вы есть те,

Кого зовут расходовать из своего добра

На (праведном) пути Аллаха.

Но среди вас есть те, которые скупятся, —

А тот, кто скупость проявляет,

Скупится на свою погибель,

Аллах, поистине, богат, а вы — бедны!

И если вы отворотитесь,

Другим народом Он заменит вас,

Который походить на вас не будет!