Пайгъамбардин(Аллагьдин салатни салам хьуй адал), суннадал чан хкун

Шукур хьурай Аллагьдиз чун дуьз рекьел эцигай, Чи Пайгъамбар Мугьаммадал (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал), адан тухумдал ва асгьабрал саламар ва салаватар хьурай!

Аллагьдин Расулдин (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал), суннадин (ада тухвай рекьин) важиблувал ва къиметлувал гьар са мусурмандиз чизва, амма и суннади истемишзавайвал чпин уьмуьр тухузвайбурун кьадар лап тIимил я. Гзафбуруз Суннадал амал авун пара четин кар хьиз ава, амма гьакъикъатда лагьайтIа ам четин кар туш. 

Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни салам хьуй адал) уьмуьрдай итижлу малуматар

Веревирд:

Халикьди вичин хатурдай вири алем халкь авур Мугьаммад Пайгъамбар (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал), гъвечIизамаз етимвилер къалуруналди, четинвилерани азабра туна вуч камал ава? Аллагьди ам инсанрин герек авачир рахунрикайни фитнейрикай хвена. Эгер Мугьаммад (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) диде- бубадинни чIехи бубайрин тербиядик кваз акьул-балугъ тир яшдиз атанайтIа сивик пад квачир инсанри икI лугьун мумкин тир «Гележегда адан дережа виниз акъудун патал ам къурайшитрикай тир бубайри тербия гана хъсандиз гьазурайди я».

Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни салам хьуй адал) уьмуьрдай итижлу малуматар

Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) тухум

Мугьаммад Пайгъамбар (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) Раби уль Авваль вацран 12- юкъуз (Филдин йисуз) дидедиз хьана. Адан бубадин тIвар Абдуллагь тир, чIехи бубаяр: Абд уль-МутIалиб, Гьашим, Абд уль-Манаф, Къусай, Килаб, Мурат, Кааб, Луай, Гъалиб, Фигьр, Малик, Назар, Кинана, Хузайма, Мудрика, Ильяс, Музар, Низар, Муаад ва Аадан, абур Исмаил (Адал салам хьуй) пайгъамбардин  тухумдай я, Исмаил (Адал салам хьуй) пайгъамбар вич Ибрагьим пайгъамбардин  хва я.

Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни салам хьуй адал) уьмуьрдай итижлу малуматар

Хурудин нек гун

Сифтедай адаз (Пайгъамбардиз (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал)) хурун нек хайи дидеди гузвай. Амма итим кечмиш хьуникди арадал атай хажалатри Аминадин хурун нек атIана, гьавиляй ам вичин аял, хуру гун патал, маса дишегьлидив вахкуниз мажбур хьана (им арабриз адет хьанвай кар тир). 

Мугьаммад Пайгъамбар (Аллагьдин салатни салам хьуй адал),

Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) веледар:

Гадаяр: Къасим, Абдуллагь (ТIаййиб, ТIагьир), Ибрагьим.

Рушар: Зайнаб, Рукъия, Умму Кульсум, ФатIима.
 
Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) имияр: 
Гьарис, Зубайр (Абу ТIагьа), Абу ТIалиб (Абдуманаф), Аббас, Зарар, Гьамза, Мукъавим (Зулмикъави), Гьаджл, Абу Лагьаб (Абдулузза), Гьайдакъ, Абдулкааба, Къусам.
Лезгинский исламский просветительский портал