КIвалахар туькIуьрзавай сура.

Муьгьуьддин ибн аль-Арабиди лугьудай: «Са гьихьтин ятIани игьтияж авай касди гъетрен ва адан гуьгъуьнай ийизвай кьве ракат ратибат кпIунилай  кьулухъ яхцIур сеферда  «Аль-Фатигьа» сура кIелрай. Ам кIелна куьтягьдалди чкадилай къарагъун кутугнавач. 40 сеферда кIелна куьтягьайла, и дуьа кIелда: «Илягьи гIильмука кафин гIани-с-суали, икфини бихIакъкъи-ль-фатихIати суалян ва карамука кафин гIани-ль-макъали, акримни бихIакъкъи-ль-фатихIати макъалян ва хIассиль ма фи замири»

 (Я зи Аллагь, Ваз зи тIалабунар чизва, гьа и кар заз бес я, аль-Фатигьадин гьуьрметдай зи тIалабунар кьилиз акъуд.

 Я зи Аллагь, Ви жумартвал гафарихъ муьгьтеж туш, зун мад тIалабунар авунихъ муьгьтеж тежедайвал аль-Фатигьадин гьуьрметдай зун патал жумартлу хьухь ва зи рикIе авай мурадар кьилиз акъуд). Дуьадин эхирдай, гьакIни ам авурдалай кьулухъ жуван рикIе авай мурад лугьун лазим я. ИкI авур касдиз Аллагьди са шакни алачиз куьмек гуда! Им ахтармишнавай дарман я, чаз ам менфятлуди яз жагъана».Мугьаммад Пайгъамбарди (Аллагьдин салатни  салам  хьуй ада )  лугьудай: «Аль-Фатигьа» сура иман гъанвайбур чпин тIалабунар гваз Аллагьдихъ  элкъведайвал ракъурнава. Ни ирид йикъан къене гьар юкъуз 70 сеферда «Аль-Фатигьа» михьи цел кIелайтIа ахпа, ирид лагьай юкъуз кIелна куьтягьайла а циз уф гана хъвайитIа, а касдиз Аллагь-Таалди Вичин регьимдалди илим ва арифдарвал багъишда, рикI чIуру фикиррикай михьи ийида ва япариз ван хьайи кьван шейэр рикIел аламукьунин бажарагъвал гуда». Идакай «Сирру-ль-Фатигьа» ктабда кхьенва.Эгер вилерин тIал гьиссзавай инсанди экуьнин кпIунин вилик квай суннат авурдалай кьулухъ ферз капI ийидалди 41 сеферда «Аль-Фатигьа» кIелайтIа, Аллагьдин  ихтиярдалди ам вилерин азардикай сагъ жеда. Имни ахтармишнавай дарман я.Сарарин тIал гьиссзавай инсанди винидихъ лагьай кьадар и сура кIелайтIа, Аллагьдин  регьимдалди ам тIалдикай азад жеда.ГьакIни,  инсан сиягьатдиз рекье твазвай арада винидихъ лагьай кьадар кIелайтIа, а кас Аллагьди  Вичи хуьда ва саламат яз ватандиз хкида.Са арифдар, савадлу инсанди и сурадин гьакъиндай лагьана: «ТIазвай чкадал гъил эцигна,  ирид сеферда «Аль-Фатигьа» сура ва гьадалай кьулухъ и дуьа кIелайтIа: Аллагьумма азгьиб гIанни суа ма ажиду ва фухIшагьу бидагIвати набийика МухIаммадин салляллагьу гIаляйгьи ва саллям аль-мубараки аль-макини аль-амини гIиндака (Я Аллагь, за гьиссзавай пис тIал алуда залай берекатлу, дурумлу, ихтибарнавай Ви Мугьаммад Пайгъамбардин   гьуьрметдай). Аллагьди  ам сагъар хъийида». И дарманни ахтармашнавай, менфятлуди я. Адакай «Фатгьу-ль-Малик аль-мажид» ктабда лугьузва. Мурадар кьилиз акъатуниз манийвал ийизвай кьве себеб ава:
1) КIелзавайди гьамиша Аллагьдиз  аси жезвай, дарманди менфят авун лайихлу тушир кас хьун.
2) Адан къуватда шак аваз ва я ахтармишун патал кIелун.
Гьавиляй, гьуьрметлубур, и дарманар ишлемишдалди сифтедай туба авун лазим я ва Аллагьди  куьмеда лагьана са шакни авачиз ишлемишна кIанда.  Дугъриданни, «Аль-Фатигьа» сурадихъ гзаф лайихлувилер ава, абур вири инал гъиз четин жеда. Винидихъ гъайиди, заз чидай гьалда бес я. Къуй Аллагь-Таалади Вичин лукIариз гьакъикъи иман багъишрай ва и дарманри абуруз хийир гурай! Амин.

Лезгинский исламский просветительский портал