Вад кардал амал авуртIа, вун сагълам жеда!

 Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни салам хьуй адал), гьадисда лагьанва: 

"Ви бидендиз ви винел ихтияр ава"

Гьакъикъатда, чун азарлу хьайила чна сагъламвилиз къимет гуз башламишзава. Жуван сагъламвилихъ гелкъуьн – им чи уьмуьрдин ва ибадатдин къакъудиз тежер пай я. Няметрикай виридалайни хъсан тир, ам Аллагьди чаз ядигар хьиз пишкешна ва чна адан паталай жаваб гана кIанда. Жуван сагъламвал гьисаба такьазвай ва адаз фикир тагузвай инсан, Аллагьдиз шукур тегъизвайди я. Аллагьди инсан акьалтIай жуьреда яратмишна, са легьзедин вахтунда адан беденда миллионралди гьерекатар кьиле физва. Чун къекъведайла, къарагъдайла, недайла чи беденди вуч арадал гъизватIа, гьихьтин кIвалах ада ийизватIа, чавай гьич фикирдизни гъиз жедач. 

Инсандивай яшамиш жез ва ибадатиз алакьун патал, ибур вири Аллагьдин регьим себеб яз адаз ганва. Чи сагъламвиляй Аллагьдиз виридалайни хъсан шукур гъидай жуьре, им жуван чандихъ гелкъуьн я. Амма сагълам хьун патал агъадихъ галай са кьадар къайдаяр кьиле тухвана кIанда:

1. Гьикьван шит яз и гафари ванзаватIани, амма сагъламвал бедендин упражненийрилай башламишзава. Гьикьван чаз а кар ийиз такIан хьайитIани, гьар юкъуз 15 декьикьада хьайитIани са кьадар упражненияр ая. Жув патал герек упражненияр ая, месела, эгер квез юкьван тарцин азарар аватIа, адахъ галаз алакъалу упражненияр ая. А карда кьилинди дурумлувал я. Гьатта гьар юкгъуз са кьадар мензилдиз къекъуьн спортдин хъсан жуьре я.

2. Сагъламвилин кьвед лагьай пай – им тIуьн я. Гзаф нез гьавалат жемир, анжах менфятлу тIуьн нез чалишмиш хьухь, гзаф кьадарда майваяр, емишар, як, хвехвер неъ. Туьквендин тIуьнривай яргъа хьухь, кьадардилай артух кьел, шекер немир. Санлай гзаф немир, мукьвал-мукьвал анжах тIимил кьадарда нез хьухь. Герек кьадарда михьи яд хъухъ.

3. Чи кефидиз тамам къиметлу йифен ахвар гзаф важиблу я. Йифиз фад ксун лазим я. Ахвари къуватар чкадиз хкизва, бедендин клеткаяр цIийи хъувуниз ва гуьнгуьна хтуниз куьмекзава. Инсанди йикъа 8 сятдилай тIимил тушиз бедендив ял ягъиз туна кIанзава. Терсина хьайитIа, беден чкадиз хквез агакьдач, иммунитет зайиф хьуникди инсандин бедендихъ гьар жуьредин азарар фад галукьда.

4. Хъсан фикирар авун. Пис фикиррикай яргъа хьухь, абурув куь кьиле чка кьаз тамир. Малум тирвал, гзаф азарар инсанди вичин пис фикирар себеб яз гъизва. Садахъ галазни хъел жемир. Пис гьиссери неинки бедендиз ва гьакI руьгьдин гьалдизни пис таъсир авуналди, сагъламвал чIурзава.

5. Мусурманди ийизвай ибадатдин вири гьерекатри, гьам кпIуни, зикирди, дастамаз къачуни бедендиз ва акьулдиз хийир гузва. Ибадат ийизвайдаз регьим хьиз сагъламвал, мягькем акьул ва хъсан зигьин жезва. Генани жуваз сагълам чан хьун патал дуьа ийиз рикIелай алудмир: «Мергьяматлу ва регьимлу Аллагьдин тIварцIелди, жумартлу Аллагьдин тIварцIелди. Жегьеннемдин цIукай, азаррикай ва кефсуз гьалдикай хуьн патал, Аллагьдивай заз кIанзава куьмек». 

 

 

Лезгинский исламский просветительский портал